• 2023 Hyundai Sonata Hybrid Sedan Blue Front-Wheel Drive
  • 2023 Hyundai Sonata Hybrid Sedan Blue (A6) Front-Wheel Drive